White-bellied Sea Eagle - Ákos Lumnitzer

17_05_139999_596