White-bellied Sea Eagle - Ákos Lumnitzer

White-bellied-Sea-Eagle-0S1A0499